Óbudai Egyetem – Egyetemi Innovációs Napok 2024

Óbuda University – University Innovation Days 2024

~EKIK NAPOK 2024 – EKIK DAYS 2024~

English

Date: 20-21. 03. 2024.

Location: 1034 Budapest, Bécsi út 96/B

PROGRAM

WEDNESDAY, 20 MARCH, UNIVERSITY HONOURS, IEEE HUNGARY SECTION EVENING – F09 LECTURE ROOM

13:30 – 14:00 Arrival

14:00 Rector’s welcome, Prof. Dr. Levente Kovács, Rector, Óbuda University

14:10 Presentation of the Honorary Professor title

14:30 – 16:30 Recent Advances in Intelligent Engineering Lectures: Prof. Gabor Fichtinger, Prof. Andrea de Gaetano, Prof. Amir H. Gandomi

THURSDAY, 21 MARCH – UNIVERSITY INNOVATION – F09 LECTURE ROOM

8:30 – 9:00 Registration

9:00 Welcome address by Prof. Dr. Levente Kovács, ÓE Rector

9:15 Dr. Zoltán Zábori, Head of Department, SZTNH: How does better IPR management help innovation?

9:35 Réka Barabás, Director of Knowledge Utilisation, NIÜ: Expanding the University Innovation Ecosystem through Technology Transfer Companies

9:55 Lecture by Prof. Dr. László Gulácsi, Vice Rector for Science, ÓE

10:10 Lecture by Prof. Dr. Tamás Haidegger, Director General of the EER

10:25 Dr. Zsombor Zrubka: Presentation of the University Student Innovation Capacity Survey, Head of Research Centre ÓE HECON

10:40 – 11:00 coffee break

Innovation and the world of startups, University Innovation Ecosystem

11:00 Presentation of Óbuda UniVC, Imre Hild, ÓUVC CEO

11:15 Recent experiences in the university innovation space, Csaba Árendás EKIK, innovation and venture partner

11:20 Presentation of our mentored startups

12:30 – 13:30 lunch break

12.30 Round table on succession education with EKIK researchers, Prof. Dr. Péter Galambos, EKIK Deputy Director General

13.30 Innovation quiz and game

14.30-15.00 Mentor expo (Innovation Office, PoC mentors)

Innovation workshop

12.30-14.30 IGEN workshop (by invitation) – led by Dr. Zsombor Zrubka

Magyar

Dátum: 2024. 03. 20-21.

Helyszín: 1034 Budapest, Bécsi út 96/B

PROGRAMTERV

SZERDA, MÁRCIUS 20. EGYETEMI KITÜNTETÉSEK, IEEE HUNGARY SECTION EST – F09 ELŐADÓ

13:30 – 14:00    Érkezés

14:00  Rektori köszöntő, Prof. Dr. Kovács Levente, rektor, Óbudai Egyetem

14:10  Honorary Professor kitüntető cím átadása

14:30 – 16:30    Recent Advances in Intelligent Engineering előadások: Prof. Gabor Fichtinger, Prof. Andrea de Gaetano, Prof. Amir H. Gandomi

 

CSÜTÖRTÖK, MÁRCIUS 21.  – EGYETEMI INNOVÁCIÓ –  F09 ELŐADÓ

8:30 – 9:00 Regisztráció 

9:00 Prof. Dr. Kovács Levente köszöntője, ÓE rektor 

9:15 Dr. Zábori Zoltán, főosztályvezető SZTNH: Hogyan segíti a tudatosabb szellemitulajdonjog-kezelés az innovációt?

9:35 Barabás Réka, tudáshasznosítási igazgató NIÜ: Az Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma kiterjesztése a Technológia Transzfer Cégeken keresztül 

9:55 Prof. Dr. Gulácsi László előadása, tudományos rektorhelyettes ÓE 

10:10 Prof. Dr. Haidegger Tamás előadása, EKIK főigazgató ÓE 

10:25 Dr. Zrubka Zsombor: Egyetemi hallgatói innovációs kapacitás felmérés bemutatása, kutatóközpont vezető ÓE HECON  

10:40 – 11:00 kávészünet 

Innováció és a startupok világa, Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma 

11:00 Az Óbuda UniVC bemutatkozása, Hild Imre, ÓUVC vezérigazgató 

11:15 Friss tapasztalatok az egyetemi innovációs térben, Árendás Csaba EKIK, innovation and venture partner 

11:20  Bemutatkoznak mentorált startupjaink  

12:30 – 13:30  ebédszünet 

12.30 Kerekasztal utánpótlás nevelésről EKIK kutatókkal, Prof. Dr. Galambos Péter, EKIK főigazgatóhelyettes 

13.30  Innovációs kvíz és játék 

14.30-15.00 Mentor expo (Innovációs Iroda, PoC mentorok)  

Innovációs workshop 

12.30-14.30 IGEN workshop (meghívásos) – vezeti: Dr. Zrubka Zsombor