Pályázati és Tudáshasznosítási Igazgatóság

Kutatói bérek elszámolása a H2020 programban

 

A következő főbb megközelítések mentén alkothatók meg a H2020-kompatibilis intézményi szabályzatok:

 • 1. modell
  • Az intézményi szabályzat kiterjed a szervezet portfóliójába tartozó valamennyi projekt keretében kifizetendő projektalapú fizetéskiegészítés szabályozására.
  • A szabályzat a nemzeti forrásból (idetartoznak az uniós társfinanszírozású operatív programok is) finanszírozott projektek esetében sávos, míg a nemzetközi forrásból finanszírozott projektek esetében a sávba eső konkrét összegben rögzített projektbónuszt határoz meg.
  • Ezt a projektbónuszt az intézménynek minden esetben kötelező kifizetnie az adott kutatónak, kivéve, ha a finanszírozási program pénzügyi szabályai ezt nem teszik lehetővé.
 • 2. modell
  • Az intézményi szabályzat csak a szervezet valamely objektív gyűjtőelv alapján meghatározott projektcsoportja keretében kifizetendő projektalapú fizetéskiegészítéseket szabályozza.
  • A szabályzat által lefedett projektcsoport tartalmaz mind nemzeti, mind nemzetközi forrásból finanszírozott projekteket.
  • A projektalapú fizetéskiegészítés konkrét összegben van rögzítve.
 • 3. modell
  • Az intézményi szabályzat kiterjed a szervezet portfóliójába tartozó valamennyi projekt keretében kifizetendő projektalapú fizetéskiegészítés szabályozására.
  • A szabályzat a projektalapú fizetéskiegészítésre kötelező minimumórabért határoz meg, amelyet az intézménynek minden esetben kötelező kifizetnie az adott kutatónak, kivéve, ha a finanszírozási program pénzügyi szabályai ezt nem teszik lehetővé.

A H2020 személyiköltség-számítási szabályait strukturált formában ismertető, az Európai Bizottsággal egyeztetett értelmezést is magában foglaló előadás a következő linkről tölthető le: Személyi költségek elszámolása a H2020-ban (PDF).

A részletszabályok megismerése érdekében kérjük, olvassák el a közzétett levelezést (EC interpretation 4), vagy forduljanak bizalommal a jogi és pénzügyi területért felelős H2020 nemzeti kapcsolattartókhoz (NCP).

A tájékoztatás nem teljes körű, bővebb információ az NKFIH oldalán található: http://www.h2020.gov.hu/horizont2020-program/kutatoi-berek