Pályázati és Tudáshasznosítási Igazgatóság

Az ERC elindítja a Horizont Európa programot

1,9 milliárd eurót tesz elérhetővé az Európai Kutatási Tanács (ERC) 2021-ben, hogy mintegy 1000 vezető kutató folytathasson felderítő kutatásokat. A korábbi évekhez hasonlóan a finanszírozás nagy részét (66%) a pálya elején és közepén lévő tudósoknak szánják. A finanszírozás emellett hozzávetőleg 6 860 posztdoktori kutató, doktorandusz hallgató és egyéb kutatószemélyzet munkahelyeit is támogatja az ERC által finanszírozott csapatokban.

Az Európai Kutatási Tanács Tudományos Tanácsa által létrehozott 2021-es munkaprogramot ma elfogadta az Európai Bizottság. Ez a munkaprogram az első, amelyet az Európai Unió 2021–2027-es kutatási és innovációs keretprogramja, a „Horizont Európa” keretében hagytak jóvá.

(Az Egyesült Királyságban és a Horizont 2020 társult országokban székhellyel rendelkező pályázók továbbra is feltételesen pályázhatnak, még akkor is, ha a társulási megállapodások még nincsenek érvényben.)

A 2021-es munkaprogram néhány újdonságot mutat be, ilyenek az interjúk, amelyek az Advanced Grant pályázók számára is az értékelési folyamat részét képezik, és két új értékelő testület. A Horizon 2020-ról a Horizon Europe-ra való áttérés miatt a pályázati naptár a korábbi évek naptáraihoz képest eltolódott, és az idei munkaprogram keretében a Szinergia és Proof of Concept felhívások nem nyílnak meg.

Pályázati naptár és benyújtási határidők

  Starting Grant Consolidator Grant Advanced Grant
Kiírás megnyitása 2021.02.25  2021.03.11  2021.05.20
Pályázási határidő 2021.04.08  2021.04.20  2021.08.31
Keret (mEUR)
(támogatások becsült száma)
619
(413)
 633
 (317)
 626
 (250)
Pályázók tájékoztatása döntésről tervezett dátuma 2021.12.20  2022.03.28  2022.05.13

 

A Szinergia támogatások e munkaprogram keretében nem állnak rendelkezésre. Ennek ellenére az EKT Tudományos Tanácsa arra számít, hogy még ezen a nyáron meg tudja nyitni a Horizont Európa első Szinergia támogatási felhívását, amelynek finanszírozását a következő munkaprogram keretében kell biztosítani.

Hasonlóképpen, a Proof of Concept támogatások e munkaprogram keretében nem állnak rendelkezésre, de a következő munkaprogram keretében várhatóan ez év második felében nyílik felhívás.

Interjú Advanced Grant pályázóknak

Az Advanced Grants értékelési folyamatát a Starting és a Consolidator Grants folyamataihoz igazítva, azokat a kutatókat, akiknek pályázata eljut az értékelés második lépcsőjére, felkérjük, hogy interjú keretében mutassák be javaslatukat az értékelő panel előtt.

Az ERC panel struktúrája újradefiniálva

Két teljesen új értékelő panel került az ERC panel struktúrájába: SH7 - Emberi mobilitás környezet és űr, valamint PE11 - Anyagmérnökség. E két új panel bevezetése része az ERC Tudományos Tanácsa által a testület szerkezetén végzett átfogó felülvizsgálatnak.

Az új panelstruktúra: https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_Panel_struct...

Nyitott tudomány

Amint azt az új Horizon Europe rendelet előírja, azoknak a kutatóknak, akik a Horizont Európa program keretében részesülnek ERC-finanszírozásban, a projekt megvalósításának első hat hónapjában adatkezelési tervet kell benyújtaniuk.

Társult országok

A munkaprogram közzétételének időpontjában még nincsenek társult országok a Horizont Európához. Azonban a korábbi keretprogramhoz, a Horizont 2020 társult országokban letelepedett pályázók, valamint az Európai Unióval - köztük az Egyesült Királysággal - társulási megállapodásokról tárgyaló országokban letelepedett pályázók jelentkezhetnek e munkaprogram felhívásaira.

Az Európai Unión kívüli országokban székhellyel rendelkező sikeres pályázók finanszírozása attól függ, hogy a támogatási megállapodások aláírásáig létrejön-e az országuk és az Európai Unió között társulási megállapodás arra a felhívásra, amelyre jelentkeztek.

Az ERC-ről

Az Európai Unió által 2007-ben létrehozott Európai Kutatási Tanács a kiváló felderítő kutatás elsőszámú európai finanszírozó szervezete. Minden évben kiválasztja és finanszírozza a legjobb, bármilyen nemzetiségű és korú kreatív kutatót Európában működő projektek lebonyolításához. A mai napig az ERC több mint 9500 vezető kutatót finanszírozott karrierjük különböző szakaszaiban, és több mint 70 000 posztdoktort, doktorandusz hallgatót és egyéb kutatócsoportban dolgozó munkatársat. Az ERC arra törekszik, hogy a világ bármely pontjáról kiemelt kutatókat vonzzon Európába.

Az EKT-t független irányító testület, a Tudományos Tanács vezeti. Az EKT elnöke Jean-Pierre Bourguignon professzor. A Horizont Európa program részeként az EKT teljes költségvetése 2021 és 2027 között meghaladja a 16 milliárd eurót, Mariya Gabriel, innovációért, kutatásért, kultúráért, oktatásért és ifjúságért felelős európai biztos alatt.

(forrás: https://erc.europa.eu/news/erc-kicks-off-horizon-europe)

További információ

A munkaprogram letölthető itt.

A pályázással kapcsolatos hasznos videókat itt lehet megnézni.

A Tudáshasznosítási Osztály szellemitulajdon-kezeléssel kapcsolatos weboldalát itt tekintheti meg.

Az ERC pályázatokról további információ:

Molnár Simon
H2020 kontakt pont
Pályázati és Tudáshasznosítási Igazgatóság
molnar.simon@uni-obuda.hu
+36 30 466-3117