Pályázati és Tudáshasznosítási Igazgatóság

Új információk! A COVID-19 hatása a Horizon 2020 programok elszámolhatóságára

A COVID-19 kitörése a Horizon 2020 pogramok elszámolhatóságával kapcsolatban több kérdést is felvetett a Támogatott szervezetek részéről, amelyek közül a leggyakoribbak a Támogató hivatalos weboldalán kerültek megválaszolásra. Ezek közül a legfontosabbakat ismertetjük.

 
A kedvezményezettek a feladatok véglegesítésénél a COVID-19 járvány következtében felmerülő lehetséges késedelmeket kétféle módon kezelhetik annak érdekében, hogy a konzorcium benyújthassa a záróbeszámolót, és megtörténhessen a kifizetés.

Az első lehetőség érvényessége akkor áll fent, ha a korábbi kifizetések nem érik el a támogatási összeg 90%-át. Ekkor a koordinátor módosítási kérelmet nyújthat be a beszámolási időszak kiigazítására egy további átmeneti időszak beiktatásával, amely lehetővé teszi a konzorcium számára a támogatási összeg 90%-ához való hozzájutást. A módosítási kérelmet a tevékenység időszakának meghosszabbítására irányuló kérelemmel kell kiegészíteni, amely elegendő időt biztosít a konzorciumnak arra, hogy befejezze a tevékenységeket, és minden vonatkozó költséget feltüntessen a záróbeszámolóban.

Amennyiben a korábbi kifizetések elérték a támogatási összeg 90%-át, úgy a 10% kifizetésére nincsen lehetőség (lásd: a H2020 mintaszerződés 21.3.2 pontját), ezért a módosítási kérelem csak a tevékenység időszakának meghosszabbítására irányulhat.

A fentiek mellett, amennyiben az alkalmazottak nem tudnak távmunkát végezni a nemzeti vagy regionális hatóságok által elrendelt kötelező kijárási korlátozás időszakában, az EU a Horizont 2020 tevékenységben dolgozó kutatók felmerült költségeinek támogatásához az alábbiak szerint járul hozzá:

Az 1. opciót (1720 óra) vagy a 3. opciót (intézményi sztenderd éves produktív órák) választó kedvezményezettek ebben az évben választhatják a 2. opciót. Amennyiben a kedvezményezettnek nem az összes alkalmazottját érinti a kijárási korlátozás miatt nem munkával töltött időszak, a kedvezményezett a 2. opciót csak az ilyen időszakban érintett foglalkoztatotti kategóriák esetében alkalmazhatja. A szokásosan alkalmazott opciót (1 vagy 3) megtarthatja a többi, például távmunkát végző alkalmazott tekintetében.

Az órabérszámításra a 2. opciót (egyéni éves produktív órák) választó kedvezményezettek jogosultak arra, hogy az éves produktív órák kiszámításából elhagyják az alkalmazott összes távollétét, ebbe beleértve a korlátozás munkával nem töltött időszakát. Ennek eredményeképpen a személy erre az évre vonatkozó produktív óraszáma csökkenni és a H2020 tevékenységben részt vevő partner órabére emelkedni fog. A 2. opciót nem alkalmazhatják azok a kedvezményezettek, akik havi órabért kalkulálnak: a 2020. pénzügyi év tekintetében át kellene állniuk éves órabérre, amennyiben élni szeretnének ezzel a lehetőséggel. Arra azonban ügyelni kell, hogy a kedvezményezettnek ugyanazt a módszert kell alkalmaznia az adott évre bejelentett minden személyi jellegű kiadásnál a folyamatban lévő összes H2020 támogatása tekintetében.

Amennyiben az alkalmazott nem tudott dolgozni (munkahelyén vagy távmunkában), a H2020 tevékenységekben az alkalmazott órabére tekintetében a következőket kell alkalmazni:

  • Amennyiben a kedvezményezett saját erőforrásaiból fizetette meg a fizetést a nem munkával töltött időre: a nem munkával töltött időszak személyi költségei beleszámíthatók a munkavállaló teljes költségébe, amelyet a kedvezményezett az órabérszámításnál felhasznál;
  • Amennyiben a munkavállaló kényszerszabadságon volt (például technikai munkanélküli, stb.), és a kedvezményezettnek nem saját forrásaiból kellett fizetni a fizetését (például azért, mert a nemzeti társadalombiztosítási rendszer fedezte azt):itt nem merült fel költség a kedvezményezett oldalán, ezért a munkavállaló ezen időszak alatt felmerült költségeit nem lehet beleszámítani a teljes éves költségekbe.
  • Amennyiben a kedvezményezettnek csak részben kell fizetnie az alkalmazott fizetését ebben az időszakban, például azért, mert a fennmaradó részt a nemzeti társadalombiztosítási rendszer fedezi, csak a kedvezményezett által ténylegesen kifizetett rész számítható a teljes éves költségekbe.

További információ a finanszírozásról: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak

Tanácsok koordinátorok és partnerek számára:

http://www.h2020.gov.hu/hivatalrol/palyazati-hirek/horizont-2020/tanacsok-h2020-projekt-koordinatoroknak?objectParentFolderId=9315