Pályázati és Tudáshasznosítási Igazgatóság

Greenification avagy zöldítsd ki te az Óbudai Egyetemet

Pályázatot hirdet az Óbudai Egyetem a hallgatóság számára fenntartható fejlődés témában. 2020. május 15-ig várnak minden környezetvédelmi ötletet, amely közül a legkiemelkedőbbeket pénzösszeggel díjazzák.

 

A pályázat célja

Az Óbudai Egyetem hosszú távú célkitűzése, hogy intézményi működése megfeleljen a környezettudatosság és fenntarthatóság szempontjainak. A fenntartható fejlődés szemléletét integráló működési modell eredményességéhez az egyetem minden polgárának - az oktatók, hallgatók és foglalkoztatottak - aktív hozzájárulása szükséges. A pályázat célja az egyetem képzésein résztvevő hallgatók bevonása a közös gondolkodásba azáltal, hogy olyan ötletek benyújtására tesz felhívást, amelyek alkalmasak lehetnek arra, hogy még zöldebbé váljon az Óbudai Egyetem. Pályázni az alábbi témákat érintő ötletekkel lehet: víz- és hulladékgazdálkodás, energiagazdálkodás, természetvédelem, klímaváltozás, fenntarthatóság, zöld innováció. 

A pályázók köre

A pályázaton részt vehet minden, az Óbudai Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló hallgató, aki magára nézve kötelezően elfogadja a pályázati feltételeket.

Pályázni lehet egyénileg vagy csoportosan, egy pályázó maximum 1 ötlettel pályázhat.

Rendelkezésre álló forrás

A pályázat meghirdetésekor a nyertesek díjazására rendelkezésre álló keretösszeg összesen 700 ezer Ft, amely az alábbi díjakat tartalmazza:

I. díj    350 eFt
II. díj   200 eFt
III. díj 150 eFt

A támogatás formája

Az Egyetem az egyszeri támogatást az elnyert összeg erejéig ösztöndíjként/külső személyi juttatásként nyújtja, amelyet a nyertes pályázó részére az elbírálást követő 60 napon belül átutalással teljesít.

A pályázatok benyújtásának határideje

2020. május 15. 24.00 óra.

A pályázat beadásának helye, benyújtásának módja

A pályázatot egy „Greenification - Pályázat” tárgyú e-mailben kell elküldeni az innovacio@uni-obuda.hu email-címre. A pályázathoz kapcsolódó dokumentumokat, úgy mint Jelentkezési lapot és Szerzői jogi nyilatkozatot aláírva elektronikusan kell benyújtani.

A pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, ha

a)        a pályázat benyújtási határidőn túl érkezett be,

b)        a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban meghatározott formai követelményeknek.

A pályázati eljárás során hiánypótlásra egyszeri alkalommal van lehetőség.

Benyújtandó dokumentumok

- Jelentkezési lap (Aláírva elektronikusan)

- Szerzői jogi nyilatkozat (Aláírva elektronikusan)

- Az ötlet bemutatása kiemelve az innovatív elemeket (Elektronikusan adandó be.)

- Az ötlet mellékletét képező megvalósíthatósági terv, ütemterv, valamint költségvetés. (Elektronikusan adandó be.)

Pályázat elbírálásának határideje

2020. május 29.

Eredményhirdetés

 Az Óbudai Egyetem Fenntartható Egyetem Konferencia címmel megrendezésre kerülő eseménye keretében.

A pályázat eredményéről és a díjkiosztó időpontjáról minden pályaművet beadó külön értesítést kap.

A legfontosabb értékelési szempontok:

•          az ötlet innovativitása, újszerűsége

•          a fenntartható működéshez való hozzájárulás mértéke az intézmény egészét tekintve,

•          a gazdasági számítás megalapozottsága,

•          a kidolgozottság mértéke és annak színvonala.

Döntés a pályázatról

A pályázatok eredményéről a pályázót a Pályázati és Tudáshasznosítási Igazgatóság e-mailben értesíti a döntés meghozatalától számított 5 munkanapon belül.