Pályázati és Tudáshasznosítási Igazgatóság

Az Industry 4.0 témakörrel kapcsolatos kutatásokat támogató szakmai ösztöndíj

A Óbudai Egyetem meghatározó célkitűzése az Industry 4.0 témakörrel kapcsolatos kutatások végzése. Az elnyert pályázat lehetőséget ad arra, hogy a kutatásokban BSc és MSc hallgatók, valamint doktoranduszok is részt vehessenek, és a pályázat keretében ösztöndíjban részesüljenek.

Az Óbudai Egyetem ösztöndíj pályázatot hirdet hallgatói számára.

Előzmények: Az Óbudai Egyetem pályázatot nyert el „Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések Az Óbudai Egyetemen címmel. Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló EFOP-3.6.1-16-2016-00010 projekt keretében

A projekt keretében jelenleg 3 témakörben hirdetünk ösztöndíjat (2. számú melléklet)

Célkitűzés: A Óbudai Egyetem meghatározó célkitűzése az Industry 4.0 témakörrel kapcsolatos kutatások végzése. Az elnyert pályázat lehetőséget ad arra, hogy a kutatásokban BSc és MSc hallgatók, valamint doktoranduszok is részt vehessenek, és a pályázat keretében ösztöndíjban részesüljenek.

A pályázás módja: Az ösztöndíjra egyénileg, a mellékelt adatlap (3. számú melléklet) kitöltésével lehet pályázni. A pályázat benyújtásához a felsorolt témák témavezetőjétől szakmai ajánlás szükséges, melyet nem kell külön csatolni, azt az értékelés során a témavezető adja meg. 

A pályázatokat 2020. február 21-én 16:00 óráig kell e-mailen – aláírva, SZKENNELT formában - benyújtani Ferenczi Zoltán projektmenedzsernek az ferenczi.zoltan@ka.uni-obuda.hu címre. Az eredeti példányt vagy postai úton, vagy személyesen el kell juttatni Ács-Berdin Judit igazgatási ügyintéző részére, cím: Óbudai Egyetem, Ipari és Üzleti Kapcsolatokért Felelős Rektorhelyettesi Titkárság, 1034 Budapest Bécsi út 96/B. 1. emelet 1.04 legkésőbb 2020. február 25.

A pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a benyújtott pályázat hiánytalanságáért a pályázó felelős.

Az ösztöndíj időtartama: 2020. március 1. napjától 3-6 hónap terjedelemben (az ösztöndíj teljes időszaka alatt aktív hallgatói jogviszony szükséges)

Az ösztöndíj összege: 50.000 Ft/hó – 120.000 Ft/hó

A pályázók köre: OE-n alap-, mester- vagy PhD képzésben részvevő, aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók.

A pályázó feladata: Kutatás a választott témában a témavezető és a kijelölt mesteroktató (mentor) irányításával, a kutatási eredmények konferenciákon, publikációban történő közzététele. Fentieken túl az ösztöndíj lejártakor egy összefoglaló szöveges beszámolót kell leadni, melynek elkészítése, témavezetővel történő jóváhagyatása és az Ipari és Üzleti Kapcsolatokért Felelős Rektorhelyettesi Titkárságra történő leadása az ösztöndíj lejártát követő 30 napon belül esedékes.

Az értékelés menete: A benyújtott írásbeli pályázatokat a kutatási projekt szakmai vezetője által kijelölt bíráló bizottság 2020. február 26-ig értékeli. A bíráló bizottság értékelése és javaslata alapján, a pályázaton nyertes hallgatók személyét, és az általuk elnyert ösztöndíj összegét a kutatási projekt szakmai vezetője állapítja meg a beérkezett pályázatok, és a rendelkezésre álló keret figyelembe vételével. Az eredményről a pályázók emailben kapnak értesítést 2020. február 28-ig.