Pályázati és Tudáshasznosítási Igazgatóság

Innovációs ökoszisztéma fejlesztés indul az Egyetemen

Az Óbudai Egyetem célja, hogy a jövőben megerősítse a technológia-transzfer tevékenységét és piaci együttműködéseit. A megvalósítás érdekében az NKFI Hivatal EGYETEMI INNOVÁCIÓS ÖKOSZISZTÉMA - 2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO pályázatára nyújtott be tervezetet, amelyet sikeresnek ítélt a Bizottság.

A projekt egyik alapvető célja, hogy az Óbudai Egyetem az intézmény egyetemi ökoszisztémájának megerősítése és fejlesztése révén kialakításra kerüljön és megszilárduljon a tudás négyszög Budapesten és a regionális központjainkban. A pályázatban vállalt feladatok végrehajtásával az egyetem K+F+I+O kapacitása és potenciálja növekszik, illetve az intézmény tudásbázis szerepe megerősödik, melynek következtében a hallgatói és kutató innovációt és a hazai ipar igényeit is kielégítő komplex K+F+I+O szolgáltatások ellátását tudja magasabb szinten művelni. Továbbá, a projekt teljesítése során az intézmény jelentősen hozzájárul a megújuló szellemi kapacitás magasabb szintű menedzsmentjéhez, fenntartásához, ezzel együtt a kutatói utánpótlás hosszú távú biztosításához, továbbá a hallgatói innováció, vállalkozói készségek fejlesztéséhez. Az egyetemeken működő harmadik missziót támogató Innovációs Igazgatóságnak nemcsak a belső szabályozóknak kellene megfelelnie, hanem a vállalati és a kormányzati elvárásoknak is egyaránt. Az Óbudai Egyetem Intézményfejlesztési Tervében ezért kiemelt szerepet kapott a harmadik misszió megerősítése és az egyetemi innovációs ökoszisztéma fejlesztése, mely a technológia és tudástranszfer folyamatokon át a hallgatói rendezvényeken, keresztül a kutatástámogató folyamatokig terjed ki.

Pályázattal kapcsolatos adatok:

Pályázati felhívás: EGYETEMI INNOVÁCIÓS ÖKOSZISZTÉMA - 2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO

Pályázati kiírója (Támogató): NKFI Hivatal

Kiemelt pályázati célok:

  • Eredményorientált egyetemi innovációs ökoszisztéma kiépítése, hatékony működtetésének támogatása;
  • A felsőoktatási intézményekben létrejövő kutatás-fejlesztési eredmények üzleti hasznosítása az oktatók, kutatók és hallgatók körében.

Támogatási kérelem címe: Innovációs ökoszisztéma fejlesztése az Óbudai Egyetemen

Tervezett futamidő: 2020.02.01-2021.07.31. (A projekt tervezett 18 hónap futamidejének lejártát követően, további 18 hónapra és forrásra lehet pályázni a Támogatónál.)

Érintett egyetemi szervezeti egység: Pályázati és Tudáshasznosítási Igazgatóság és EKIK

Támogatási döntés: 2019. nov. 4.

Elnyert támogatás: 77 963 447 Ft  

Támogatási intenzitás: 100% (egyetemi önrész 0%)