Pályázati és Tudáshasznosítási Igazgatóság

K+F

Projekt címe

Ortofotó és 3D terepmodell készítése drónfotók alapján fotogrammetriai eljárással

Időszak

2018.12.15 - 2020.03.31

Forrás:

NKFIA

Projekt címe

Funkcionál-egyenlőtlenségek és elliptikus parciális differenciálegyenletek: a görbület hatása

Időszak

2018.10.01 - 2022.09.30

Forrás:

NKFIA

Projekt címe

Intelligens, prediktív szerszámfelügyeleti eljárások kidolgozására és rendszer kialakítására, valamint a fejlesztés fenntartására alkalmas kutatási együttműködés létrehozása

Időszak

2019.01.02 - 2021.01.01

Forrás:

NKFIA

Project objectives / Project célja:

A jelenlegi szerszám diagnosztikai rendszereknél fejlettebb, komplexebb, adaptív rendszer kifejlesztésének megvalósítása a cél.

Projekt címe

Vészhelyzetekben alkalmazható, konténerbe épített, moduláris kommunikációs infrastruktúra és technológia kialakítására és a fejlesztés fenntartására képes kutatási együttműködés létrehozása valamint prototípus termékcsalád kifejlesztése

Időszak

2019.09.01 - 2020.12.31

Forrás:

NKFIA

Projekt címe

Nagy pontosságú burkolat vizsgáló mérési technológia alapjainak kutatási programja

Időszak

2018.03.01 - 2020.12.30

Forrás:

NKFIA

Projekt címe

Autóipari alkatrészek additív gyártástechnológiáinak kifejlesztése, hagyományos, forgácsolási technológiákkal való összehasonlítása

Időszak

2017.12.01 - 2020.11.30

Forrás:

NKFIA

Projekt címe

Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések az Óbudai Egyetemen

Időszak

2017.01.01 - 2020.12.31

Forrás:

EFOP

Project objectives / Project célja:

A projekt alapvető célja, hogy a Nemzeti Intelligens Szakosodás Stratégia (S3) célkitűzéseihez igazodva az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara (OE-AMK) bővítse a kutatási kapacitásait, fejlessze kutatási szolgáltatásait, valamint az intézmény harmadik missziójának megerősítése révén kialakítsa és megszilárdítsa a regionális tudás négyszöget a székesfehérvári régióban.

A célkitűzések végrehajtásával az OE-AMKK+F+I kapacitása és potenciálja növekedik, illetve a régióban betöltött tudásbázis szerepe megerősödik, melynekkövetkeztében a magyar társadalmi innovációt és a hazai ipar igényeit is kielégítő komplexK+F szolgáltatások ellátására válik alkalmassá. A projekt teljesítése során az intézmény jelentősen járul hozzá a megújuló szellemi kapacitás fejlesztéséhez és fenntartásához, azaz a kutatói utánpótlás hosszú távú biztosításához.

Projekt címe

Autonóm járművek dinamikája és irányítása az automatizált közlekedési rendszerek követelményeinek szinergiájában

Időszak

2017.06.01 - 2020.12.31

Forrás:

EFOP

Project objectives / Project célja:

A projekt konzorciumban valósul meg, a Széchenyi István Egyetem vezetésével a Dunaújvárosi Egyetem, a Neumann János Egyetem és az Óbudai Egyetem részvételével. A konzorciumi partnerek hosszú távú célja a projektben tervezett közös kutatások megvalósításával, hogy közös erővel tudjanak aktívabb és kezdeményezőbb szerepet vállalni a tudásalapú gazdaság kiépítésében és a magyar felsőoktatás kutatás-fejlesztési potenciáljának erősítésében. A kialakított új tudásbázisok alapján kezdeményezik a nemzetközi hálózatokba való bekapcsolódást és együttműködést. Már rövidtávon elérhető célnak tekintik, hogy hálózatos formában együttműködnek, a kapacitásokat összehangolva közös kutatói teameket létrehozva, melyek szinergikus hatása sokszorosa lehet a jelenleg egyénileg működő intézményi potenciáloknak. A kutatások konkrét célja az, hogy a partner intézmények jelentős eredményeket érjenek el az autonóm járművek és járműrendszerek irányításában és kommunikációjában. A partnerek hét, egymással szorosan összefüggő kutatási területet jelöltek ki, amelyeket három kutatási főcsoportba rendezve valósítanak meg.

Az Óbudai Egyetem feladata olyan matematikai módszerek, eljárások kidolgozása, melyek támogatják az autonóm járművekben és közlekedési rendszerekben megjelenő és egyre nagyobb bonyolultsági fokot elérő kiberfizikai rendszerek és rendszer elemek tervezését a működési biztonság és üzembentartás kockázati tényezőinek figyelembevételével. Ezek közé tartozik a járművek közti kommunikációs rendszerek, folyamatok megbízhatóságának, illetve a hozzájuk kapcsolódó kockázatok moduláris érzékenységvizsgálati eljárásainak kidolgozása, továbbfejlesztése. Fontos kérdéskörként kell kezelni az ember-gép (esetünkben járművezető és jármű) kapcsolat megbízhatóságának és kockázatainak matematikai modellekkel történő leírását és vizsgálatát, különös tekintettel a részlegesen automatizált járműirányításra. A kutatás karbantartási és diagnosztikai adatok feldolgozásával és elemzésével prognózisokat állít fel a fejlesztés alatt lévő eszközök megbízhatósági mutatóira, és támogatja azok diagnosztikai szempontból optimális kialakítását.

Projekt címe

Vezető nélküli targoncaflotta kifejlesztése szinergikusan együttműködő navigációs technológiák alkalmazásával

Időszak

2017.10.02 - 2020.09.30

Forrás:

GINOP

Project objectives / Project célja:

A GAMMA DIGITAL Kft. vezetésével, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, valamint intézményünk, az Óbudai Egyetem konzorciális együttműködésével új technológiákat alkalmazó vezető nélküli targoncák és hozzá tartozó flotta irányítási rendszer kidolgozására kerül sor. Az új technológiai megoldások segítségével a jelenleginél olcsóbb, az alkalmazási környezettel szemben toleránsabb, ezáltal költséghatékonyabb és szélesebb körben alkalmazható rendszerek létrehozására kerül sor. A kidolgozott rendszer újszerűsége a felhasznált lokalizációs primitívekben, az alkalmazott adaptív szenzorfúziós módszerekben, valamint a targoncák által használt útvonalválasztó és optimalizáló eljárásokban rejlik. A kutatás-fejlesztés célja vezető nélküli targonca flotta irányító megoldás és prototípus kidolgozása, mely több olyan innovatív komponenst feltételez, amely jelenleg még ezen az alkalmazási területen nem áll rendelkezésre

Projekt címe

Intelligens Integrált Vasútfelügyeleti Rendszer

Weboldal

http://www.invitech.hu/iivr

Időszak

2017.11.01 - 2020.10.31

Forrás:

GINOP

Project objectives / Project célja:

A projekt célja: a Vasútforgalom Felügyeletét szolgáló osztott intelligenciájú és logikájú, decentralizált, holarchikus, Integrált Rendszer kifejlesztése.

A rendszer koncepciója intelligens, elosztott, autonóm, rugalmas, egymással együttműködő berendezések rendszeréről szól, mivel a mai környezeti körülmények rendkívül változékonyak, ezért új, az eddigieknél jóval rugalmasabb, gyors reagálási képességekkel rendelkező berendezésekre van szükség a pályakapacitás maximális kihasználásához és zavartatásainak csökkentéséhez. Az integrált struktúrával egy komplex (teljesebb)  digitális vasút.

Projekt tervezett műszaki - szakmai eredménye

A vasútforgalom felügyeletét szolgáló osztott intelligenciájú és logikájú, decentralizált, holarchikus, Integrált Rendszer. 

A rendszer célja technikai oldalról nézve a kötöttpályás közlekedés üzemvitele során keletkező adatok gyűjtése, és ezek segítségével a közlekedés irányítása nagy sebességgel és nagy megbízhatósággal. Az adatok keletkezési helyén történő gyors átalakítása információkká - melynek segítségével lokális döntési mechanizmus valósulhat meg - nagyban megnöveli az üzemeltetés hatékonyságát, azaz képes visszaszorítani az üzemvitel költségeit, a karbantartás és a felügyelet erőforrásigényét.

Másrészt eredményezi a forgalom biztonságosságát és a gördülő állomány mozgásának folyamatosságát, mely menetidő megtakarítással jár. Környezetvédelmi oldalról tekintve a rendszer célja a kötöttpályás közlekedési eszközök terjedésének előmozdítása, mivel az említett közlekedési eszközök terhelik legkevésbé környezetünket.