Pályázati és Tudáshasznosítási Igazgatóság

Humánerőforrás fejlesztés

Projekt címe

Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása

Időszak

2019.05.01 - 2019.12.31

Forrás:

EMMI EMET

Projekt célja

A pályázat célja olyan családbarát munkahely kialakítása és fejlesztést megvalósító munkahleyi családbarát programok, amelyek elősegítik a munka és a magánélet összeegyeztetését, a családi, magánéleti és munkahelyi kötelezettségek összehangolását.

A pályázat segítséget kíván nyújtani az élet két kiemelt fontosságú területén: a családi élet és az alkotó munka minél finomabb összehangolásában. A családi élet és a munkahelyi feladatok összeegyeztetése alapvető érdeke a munkaadóknak, hiszen kiegyensúlyozott munkerővel jóval hatékonyabban lehet dolgozni; a munkavállalóknak, mivel családi életük és munkájuk harmonikusabbá, életük kiegyensúlyozottabbá válik; s közvetetten az egész társadalomnak - hiszen a gyarapodó családok és az értékteremtő munka a nemzet két legfontosabb erőforrása.

Mindezek szellemében a pályázat támogatja azokat a családbarát munkahelyi gyakorlatokat és poltikákat, a munka és a családi élet összehangolását elősegítő intézkedéseket és fejlesztéseket, melyek hozzájárulnak e cél hatékony megvalósításához.

Projekt címe

Az Óbudai Egyetem komplex intézményi fejlesztései a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében

Időszak

2020.05.31

Projekt célja

A pályázat célja a felsőoktatási szolgáltatások minőségének fejlesztése az Óbudai Egyetemen, a hallgatók vállalkozói készségek, képességek fejlesztése, biztosítva a szakember-utánpótlás igények kielégítését a képzéseinkkel érintett területeken. A projekt keretében ezért hangsúlyos szerepet kap a versenyszféra bevonása a gyakorlatorientált oktatásba, a gazdasági szereplőkkel, különösen a kis- és középvállalkozásokkal való kapcsolatok fejlesztése.

Két kevésbé fejlett régióban új képzési helyszín létrehozására és képzési szolgáltatás kiszervezésére kerül sor: az Óbudai Egyetem salgótarjáni telephelyén, valamint a Kisvárdai Közösségi Felsőoktatási Képzési Központban (KKFKK) kívánja oktatási, képzési és szolgáltatási portfólióját bővíteni, konzorciumi együttműködésben a Kisvárda Első Közösségi Nonprofit Oktató Kft-vel. Célunk, hogy ezek a kedvezményezett járásban lévő intézmények jelentős szerepet vállalva a nem-iskolarendszerű képzésekben is, valódi szellemi központként működjenek, és a helyi gazdaságfejlesztés tényezőivé váljanak.

A konzorcium négy régiót érintő fejlesztést kíván megvalósítani, melynek közvetlen hatásai a kevésbé fejlett régiókban és közvetett hatásai a Közép-Magyarországi régióban egyaránt kimutathatók lesznek.

A projekt megvalósítási helyszínei az alábbiak:

  • Az Óbudai Egyetem hagyományos képzési székhelye, telephelyei; Közép-Magyarországi régió, Budapest
  • Az Óbudai Egyetem hagyományos képzési telephelye; Közép-Dunántúli régió, Fejér megye, Székesfehérvár, Alba Regia Műszaki Kar
  • Új telephely létrehozása kevésbé fejlett régióban, területi lefedettség bővítése érdekében; Észak-Magyarországi régió, Nógrád megye, Salgótarján
  • Közösségi felsőoktatási képzési központhoz kapcsolódó szolgáltatásfejlesztés területi lefedettség bővítése érdekében; Észak-Alföldi régió, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Kisvárda

Projekt címe

Az Óbudai Egyetem STEM stratégiai fejlesztései

Időszak

2020.06.30

Projekt célja

Az elmúlt évek országos felvételi statisztikáinak elemzése rámutat arra a jelenségre hazánkban, hogy egyre kevesebben jelentkeznek MTMI/STEM képzésekre, ami a munkaerőpiaci szereplők visszajelzései alapján már-már a gazdaság stabilitását, illetve a tovább fejlődés lehetőségét veszélyezteti. A munkaerő utánpótlás terén jelentős problémát okoz, hogy miközben a rendszerváltás óta megnégyszereződött a felsőoktatásban tanulók száma, az MTMI/STEM jelentkezők, valamint az e területeken végzettséget szerzők aránya fokozatosan csökken, illetve nem növekszik megfelelő mértékben.

A projekt alapvető célja, hogy az Óbudai Egyetem és a Technológiai Oktatásért Alapítvány konzorciumának proaktív tevékenységével növekedjen azon fiatalok száma, akik a matematikai, természettudományi, informatikai, műszaki (MTMI/STEM) felsőoktatási szakokra jelentkeznek, és ezáltal növekedjen a felsőfokú képzettségi szint aránya. A projekt kifejezetten, de nem kizárólag a hátrányos földrajzi, társadalmi, gazdasági helyzetből származó magyar fiatalokra fókuszál. A konzorcium a projektben végrehajtott programjainak és feladatinak teljesítésével szignifikánsan hozzájárul ahhoz, hogy a magyar társadalomban segítségre szoruló fiatal korúak képzési szintje javuljon és nagyobb eséllyel szerezzenek felsőfokú képesítést az MTMI szakokon.