Pályázati és Tudáshasznosítási Igazgatóság

Humánerőforrás fejlesztés

Projekt címe

Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása

Időszak

2019.05.01 - 2019.12.31

Forrás:

EMMI

Project objectives / Project célja:

A pályázat célja olyan családbarát munkahely kialakítása és fejlesztést megvalósító munkahleyi családbarát programok, amelyek elősegítik a munka és a magánélet összeegyeztetését, a családi, magánéleti és munkahelyi kötelezettségek összehangolását.

A pályázat segítséget kíván nyújtani az élet két kiemelt fontosságú területén: a családi élet és az alkotó munka minél finomabb összehangolásában. A családi élet és a munkahelyi feladatok összeegyeztetése alapvető érdeke a munkaadóknak, hiszen kiegyensúlyozott munkerővel jóval hatékonyabban lehet dolgozni; a munkavállalóknak, mivel családi életük és munkájuk harmonikusabbá, életük kiegyensúlyozottabbá válik; s közvetetten az egész társadalomnak - hiszen a gyarapodó családok és az értékteremtő munka a nemzet két legfontosabb erőforrása.

Mindezek szellemében a pályázat támogatja azokat a családbarát munkahelyi gyakorlatokat és poltikákat, a munka és a családi élet összehangolását elősegítő intézkedéseket és fejlesztéseket, melyek hozzájárulnak e cél hatékony megvalósításához.

Projekt címe

Az Óbudai Egyetem komplex intézményi fejlesztései a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében

Időszak

2017.06.01 - 2020.08.31

Forrás:

EFOP

Project objectives / Project célja:

A pályázat célja a felsőoktatási szolgáltatások minőségének fejlesztése az Óbudai Egyetemen, a hallgatók vállalkozói készségek, képességek fejlesztése, biztosítva a szakember-utánpótlás igények kielégítését a képzéseinkkel érintett területeken. A projekt keretében ezért hangsúlyos szerepet kap a versenyszféra bevonása a gyakorlatorientált oktatásba, a gazdasági szereplőkkel, különösen a kis- és középvállalkozásokkal való kapcsolatok fejlesztése.

Két kevésbé fejlett régióban új képzési helyszín létrehozására és képzési szolgáltatás kiszervezésére kerül sor: az Óbudai Egyetem salgótarjáni telephelyén, valamint a Kisvárdai Közösségi Felsőoktatási Képzési Központban (KKFKK) kívánja oktatási, képzési és szolgáltatási portfólióját bővíteni, konzorciumi együttműködésben a Kisvárda Első Közösségi Nonprofit Oktató Kft-vel. Célunk, hogy ezek a kedvezményezett járásban lévő intézmények jelentős szerepet vállalva a nem-iskolarendszerű képzésekben is, valódi szellemi központként működjenek, és a helyi gazdaságfejlesztés tényezőivé váljanak.

A konzorcium négy régiót érintő fejlesztést kíván megvalósítani, melynek közvetlen hatásai a kevésbé fejlett régiókban és közvetett hatásai a Közép-Magyarországi régióban egyaránt kimutathatók lesznek.

A projekt megvalósítási helyszínei az alábbiak:

  • Az Óbudai Egyetem hagyományos képzési székhelye, telephelyei; Közép-Magyarországi régió, Budapest
  • Az Óbudai Egyetem hagyományos képzési telephelye; Közép-Dunántúli régió, Fejér megye, Székesfehérvár, Alba Regia Műszaki Kar
  • Új telephely létrehozása kevésbé fejlett régióban, területi lefedettség bővítése érdekében; Észak-Magyarországi régió, Nógrád megye, Salgótarján
  • Közösségi felsőoktatási képzési központhoz kapcsolódó szolgáltatásfejlesztés területi lefedettség bővítése érdekében; Észak-Alföldi régió, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Kisvárda

Projekt címe

Az Óbudai Egyetem STEM stratégiai fejlesztései

Weboldal

http://ptti.uni-obuda.hu/s/stem_efop_344/hu

Időszak

2017.07.01 - 2020.09.28

Forrás:

EFOP

Project objectives / Project célja:

Az elmúlt évek országos felvételi statisztikáinak elemzése rámutat arra a jelenségre hazánkban, hogy egyre kevesebben jelentkeznek MTMI/STEM képzésekre, ami a munkaerőpiaci szereplők visszajelzései alapján már-már a gazdaság stabilitását, illetve a tovább fejlődés lehetőségét veszélyezteti. A munkaerő utánpótlás terén jelentős problémát okoz, hogy miközben a rendszerváltás óta megnégyszereződött a felsőoktatásban tanulók száma, az MTMI/STEM jelentkezők, valamint az e területeken végzettséget szerzők aránya fokozatosan csökken, illetve nem növekszik megfelelő mértékben.

A projekt alapvető célja, hogy az Óbudai Egyetem és a Technológiai Oktatásért Alapítvány konzorciumának proaktív tevékenységével növekedjen azon fiatalok száma, akik a matematikai, természettudományi, informatikai, műszaki (MTMI/STEM) felsőoktatási szakokra jelentkeznek, és ezáltal növekedjen a felsőfokú képzettségi szint aránya. A projekt kifejezetten, de nem kizárólag a hátrányos földrajzi, társadalmi, gazdasági helyzetből származó magyar fiatalokra fókuszál. A konzorcium a projektben végrehajtott programjainak és feladatinak teljesítésével szignifikánsan hozzájárul ahhoz, hogy a magyar társadalomban segítségre szoruló fiatal korúak képzési szintje javuljon és nagyobb eséllyel szerezzenek felsőfokú képesítést az MTMI szakokon.

Projekt címe

Innovációs ökoszisztéma fejlesztése az Óbudai Egyetemen

Időszak

2020.02.01 - 2020.07.31

Forrás:

NKFIA

Project objectives / Project célja:

A projekt egyik alapvető célja, hogy az Óbudai Egyetem az intézmény egyetemi ökoszisztémájának megerősítése és fejlesztése révén kialakításra kerüljön és megszilárduljon a tudás négyszög Budapesten és a regionális központjainkban. A pályázatban vállalt feladatok végrehajtásával az egyetem K+F+I+O kapacitása és potenciálja növekszik, illetve az intézmény tudásbázis szerepe megerősödik, melynek következtében a hallgatói és kutató innovációt és a hazai ipar igényeit is kielégítő komplex K+F+I+O szolgáltatások ellátását tudja magasabb szinten művelni. Továbbá, a projekt teljesítése során az intézmény jelentősen hozzájárul a megújuló szellemi kapacitás magasabb szintű menedzsmentjéhez, fenntartásához, ezzel együtt a kutatói utánpótlás hosszú távú biztosításához, továbbá a hallgatói innováció, vállalkozói készségek fejlesztéséhez. Az egyetemeken működő harmadik missziót támogató Innovációs Igazgatóságnak nemcsak a belső szabályozóknak kellene megfelelnie, hanem a vállalati és a kormányzati elvárásoknak is egyaránt. Az Óbudai Egyetem Intézményfejlesztési Tervében ezért kiemelt szerepet kapott a harmadik misszió megerősítése és az egyetemi innovációs ökoszisztéma fejlesztése, mely a technológia és tudástranszfer folyamatokon át a hallgatói rendezvényeken, keresztül a kutatástámogató folyamatokig terjed ki.

Projekt címe

Tudományos Diákköri Konferencia és tehetséggondozás a Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetvédelmi Karon

Időszak

2019.07.01 - 2020.06.30

Forrás:

EMMI

Project objectives / Project célja:

Az elérendő célok között szerepel a hazai és a határon túli tehetséges tanulókat, fiatalokat támogató tehetségsegítő programok folyamatos működtetése, a tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása, a hazai és határon túli magyar tehetségfejlesztő közösségek együttműködésének segítése, valamint a hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeinek támogatása.

Projekt címe

Hallgatói tudományos kutatási munka támogatása és ösztönzése a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karon

Időszak

2017.09.01 - 2020.06.30

Forrás:

EMMI

Project objectives / Project célja:

Az elérendő célok között szerepel a hazai és a határon túli tehetséges tanulókat, fiatalokat támogató tehetségsegítő programok folyamatos működtetése, a tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása, a hazai és határon túli magyar tehetségfejlesztő közösségek együttműködésének segítése, valamint a hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeinek támogatása.

Projekt címe

Automatizáció a geoinformatikában

Időszak

2019.07.01 - 2020.06.30

Forrás:

EMMI

Project objectives / Project célja:

Az elérendő célok között szerepel a hazai és a határon túli tehetséges tanulókat, fiatalokat támogató tehetségsegítő programok folyamatos működtetése, a tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása, a hazai és határon túli magyar tehetségfejlesztő közösségek együttműködésének segítése, valamint a hazai és határon túli magyar nyelvű szakkollégiumok támogatása.

Projekt címe

Integrált tudományok tehetséggondozó program

Időszak

2019.07.01 - 2020.06.30

Forrás:

EMMI

Project objectives / Project célja:

Az elérendő célok között szerepel a hazai és a határon túli tehetséges tanulókat, fiatalokat támogató tehetségsegítő programok folyamatos működtetése, a tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása, a hazai és határon túli magyar tehetségfejlesztő közösségek együttműködésének segítése, valamint a hazai és határon túli magyar nyelvű szakkollégiumok támogatása.

Projekt címe

Alternatív energiaforrások,energiahatékonság támogatása intelligens ipari vezérlők felhasználásával

Időszak

2019.07.01 - 2020.06.30

Forrás:

EMMI

Project objectives / Project célja:

Az elérendő célok között szerepel a hazai és a határon túli tehetséges tanulókat, fiatalokat támogató tehetségsegítő programok folyamatos működtetése, a tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása, a hazai és határon túli magyar tehetségfejlesztő közösségek együttműködésének segítése, valamint a hazai és határon túli magyar nyelvű szakkollégiumok támogatása.

Projekt címe

Bánki Tehetség

Időszak

2019.07.01 - 2020.06.30

Forrás:

EMMI

Project objectives / Project célja:

Az elérendő célok között szerepel a hazai és a határon túli tehetséges tanulókat, fiatalokat támogató tehetségsegítő programok folyamatos működtetése, a tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása, a hazai és határon túli magyar tehetségfejlesztő közösségek együttműködésének segítése, valamint a hazai és határon túli magyar nyelvű szakkollégiumok támogatása.